lundi 14 octobre 2013

III, Q 68, AA 1-2 (Latine, English)

LatineEnglish
 
Articulus 1Article 1
Utrum omnes teneantur ad suscipiendum Baptismum.Whether all are bound to receive Baptism?
 
Ad primum sic proceditur. Videtur quod non teneantur omnes ad susceptionem Baptismi. Per Christum enim non est hominibus arctata via salutis. Sed ante Christi adventum poterant homines salvari sine Baptismo. Ergo etiam post Christi adventum.Objection 1. It seems that not all are bound to receive Baptism. For Christ did not narrow man's road to salvation. But before Christ's coming men could be saved without Baptism: therefore also after Christ's coming.
Praeterea, Baptismus maxime videtur esse institutus in remedium peccati originalis. Sed ille qui est baptizatus, cum non habeat originale peccatum, non videtur quod possit transfundere in prolem. Ergo filii baptizatorum non videntur esse baptizandi.Objection 2. Further, Baptism seems to have been instituted principally as a remedy for original sin. Now, since a man who is baptized is without original sin, it seems that he cannot transmit it to his children. Therefore it seems that the children of those who have been baptized, should not themselves be baptized.
Praeterea, Baptismus datur ad hoc quod aliquis per gratiam a peccato mundetur. Sed hoc consequuntur illi qui sunt sanctificati in utero, sine Baptismo. Ergo non tenentur ad suscipiendum Baptismum.Objection 3. Further, Baptism is given in order that a man may, through grace, be cleansed from sin. But those who are sanctified in the womb, obtain this without Baptism. Therefore they are not bound to receive Baptism.
 
Sed contra est quod dicitur Ioan. III, nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu sancto, non potest introire in regnum Dei. Et in libro de ecclesiasticis dogmatibus dicitur, baptizatis tantum iter salutis esse credimus.On the contrary, It is written (John 3:5): "Unless a man be born again of water and the Holy Ghost, he cannot enter into the kingdom of God." Again it is stated in De Eccl. Dogm. xli, that "we believe the way of salvation to be open to those only who are baptized."
 
Respondeo dicendum quod ad illud homines tenentur sine quo salutem consequi non possunt. Manifestum est autem quod nullus salutem potest consequi nisi per Christum, unde et apostolus dicit, Rom. V, sicut per unius delictum in omnes homines in condemnationem, sic et per unius iustitiam in omnes homines in iustificationem vitae. Ad hoc autem datur Baptismus ut aliquis, per ipsum regeneratus, incorporetur Christo, factus membrum ipsius, unde dicitur Gal. III, quicumque in Christo baptizati estis, Christum induistis. Unde manifestum est quod omnes ad Baptismum tenentur; et sine eo non potest esse salus hominibus.I answer that, Men are bound to that without which they cannot obtain salvation. Now it is manifest that no one can obtain salvation but through Christ; wherefore the Apostle says (Romans 5:18): "As by the offense of one unto all men unto condemnation; so also by the justice of one, unto all men unto justification of life." But for this end is Baptism conferred on a man, that being regenerated thereby, he may be incorporated in Christ, by becoming His member: wherefore it is written (Galatians 3:27): "As many of you as have been baptized in Christ, have put on Christ." Consequently it is manifest that all are bound to be baptized: and that without Baptism there is no salvation for men.
 
Ad primum ergo dicendum quod nunquam homines potuerunt salvari, etiam ante Christi adventum, nisi fierent membra Christi, quia, ut dicitur Act. IV, non est aliud nomen datum hominibus in quo oporteat nos salvos fieri. Sed ante adventum Christi, homines Christo incorporabantur per fidem futuri adventus, cuius fidei signaculum erat circumcisio, ut apostolus dicit, Rom. IV. Ante vero quam circumcisio institueretur, sola fide, ut Gregorius dicit, cum sacrificiorum oblatione, quibus suam fidem antiqui patres profitebantur, homines Christo incorporabantur. Post adventum etiam Christi, homines per fidem Christo incorporantur, secundum illud Ephes. III habitare Christum per fidem in cordibus vestris. Sed alio signo manifestatur fides rei iam praesentis quam demonstrabatur quando erat futura, sicut aliis verbis significatur praesens, praeteritum et futurum. Et ideo, licet ipsum sacramentum Baptismi non semper fuerit necessarium ad salutem, fides tamen, cuius Baptismus sacramentum est, semper necessaria fuit.Reply to Objection 1. At no time, not even before the coming of Christ, could men be saved unless they became members of Christ: because, as it is written (Acts 4:12), "there is no other name under heaven given to men, whereby we must be saved." But before Christ's coming, men were incorporated in Christ by faith in His future coming: of which faith circumcision was the "seal," as the Apostle calls it (Romans 4:11): whereas before circumcision was instituted, men were incorporated in Christ by "faith alone," as Gregory says (Moral. iv), together with the offering of sacrifices, by means of which the Fathers of old made profession of their faith. Again, since Christ's coming, men are incorporated in Christ by faith; according to Ephesians 3:17: "That Christ may dwell by faith in your hearts." But faith in a thing already present is manifested by a sign different from that by which it was manifested when that thing was yet in the future: just as we use other parts of the verb, to signify the present, the past, and the future. Consequently although the sacrament itself of Baptism was not always necessary for salvation, yet faith, of which Baptism is the sacrament, was always necessary.
Ad secundum dicendum quod, sicut in secunda parte dictum est, illi qui baptizantur, renovantur per Baptismum secundum spiritum, corpus tamen remanet subiectum vetustati peccati, secundum illud Rom. VIII, corpus quidem mortuum est propter peccatum, spiritus vero vivit propter iustificationem. Unde Augustinus probat, in libro contra Iulianum, quod non baptizatur in homine quidquid in eo est. Manifestum est autem quod homo non generat generatione carnali secundum spiritum, sed secundum carnem. Et ideo filii baptizatorum cum peccato originali nascuntur. Unde indigent baptizari.Reply to Objection 2. As we have stated in I-II, 81, 3, ad 2, those who are baptized are renewed in spirit by Baptism, while their body remains subject to the oldness of sin, according to Romans 8:10: "The body, indeed, is dead because of sin, but the spirit liveth because of justification." Wherefore Augustine (Contra Julian. vi) proves that "not everything that is in man is baptized." Now it is manifest that in carnal generation man does not beget in respect of his soul, but in respect of his body. Consequently the children of those who are baptized are born with original sin; wherefore they need to be baptized.
Ad tertium dicendum quod illi qui sunt sanctificati in utero, consequuntur quidem gratiam emundantem a peccato originali, non tamen ex hoc ipso consequuntur characterem, quo Christo configurentur. Et propter hoc, si aliqui nunc sanctificarentur in utero, necesse esset eos baptizari, ut per susceptionem characteris aliis membris Christi conformarentur.Reply to Objection 3. Those who are sanctified in the womb, receive indeed grace which cleanses them from original sin, but they do not therefore receive the character, by which they are conformed to Christ. Consequently, if any were to be sanctified in the womb now, they would need to be baptized, in order to be conformed to Christ's other members by receiving the character.
 
Articulus 2Article 2
Utrum aliquis possit salvari sine Baptismo.Whether a man can be saved without Baptism?
 
Ad secundum sic proceditur. Videtur quod sine Baptismo nullus possit salvari. Dicit enim dominus, Ioan. III, nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu sancto, non potest introire in regnum Dei. Sed illi soli salvantur qui regnum Dei intrant. Ergo nullus potest salvari sine Baptismo, quo aliquis regeneratur ex aqua et spiritu sancto.Objection 1. It seems that no man can be saved without Baptism. For our Lord said (John 3:5): "Unless a man be born again of water and the Holy Ghost, he cannot enter the kingdom of God." But those alone are saved who enter God's kingdom. Therefore none can be saved without Baptism, by which a man is born again of water and the Holy Ghost.
Praeterea, in libro de ecclesiasticis dogmatibus dicitur, nullum catechumenum, quamvis in bonis operibus defunctum, aeternam vitam habere credimus, excepto martyrio, ubi tota sacramenta Baptismi complentur. Sed si aliquis sine Baptismo possit salvari, maxime hoc haberet locum in catechumenis bona opera habentibus, qui videntur habere fidem per dilectionem operantem. Videtur ergo quod sine Baptismo nullus possit salvari.Objection 2. Further, in the book De Eccl. Dogm. xli, it is written: "We believe that no catechumen, though he die in his good works, will have eternal life, except he suffer martyrdom, which contains all the sacramental virtue of Baptism." But if it were possible for anyone to be saved without Baptism, this would be the case specially with catechumens who are credited with good works, for they seem to have the "faith that worketh by charity" (Galatians 5:6). Therefore it seems that none can be saved without Baptism.
Praeterea, sicut supra dictum est, Baptismi sacramentum est de necessitate salutis. Necessarium autem est sine quo non potest aliquid esse, ut dicitur in V Metaphys. Ergo videtur quod sine Baptismo nullus possit consequi salutem.Objection 3. Further, as stated above (1; 65, 4), the sacrament of Baptism is necessary for salvation. Now that is necessary "without which something cannot be" (Metaph. v). Therefore it seems that none can obtain salvation without Baptism.
 
Sed contra est quod Augustinus dicit, super Levit., invisibilem sanctificationem quibusdam affuisse et profuisse sine visibilibus sacramentis, visibilem vero sanctificationem, quae fit sacramento visibili, sine invisibili posse adesse, sed non prodesse. Cum ergo sacramentum Baptismi ad visibilem sanctificationem pertineat, videtur quod sine sacramento Baptismi aliquis possit salutem consequi per invisibilem sanctificationem.On the contrary, Augustine says (Super Levit. lxxxiv) that "some have received the invisible sanctification without visible sacraments, and to their profit; but though it is possible to have the visible sanctification, consisting in a visible sacrament, without the invisible sanctification, it will be to no profit." Since, therefore, the sacrament of Baptism pertains to the visible sanctification, it seems that a man can obtain salvation without the sacrament of Baptism, by means of the invisible sanctification.
 
Respondeo dicendum quod sacramentum Baptismi dupliciter potest alicui deesse. Uno modo, et re et voto, quod contingit in illis qui nec baptizantur nec baptizari volunt. Quod manifeste ad contemptum sacramenti pertinet, quantum ad illos qui habent usum liberi arbitrii. Et ideo hi quibus hoc modo deest Baptismus, salutem consequi non possunt, quia nec sacramentaliter nec mentaliter Christo incorporantur, per quem solum est salus. Alio modo potest sacramentum Baptismi alicui deesse re, sed non voto, sicut cum aliquis baptizari desiderat, sed aliquo casu praevenitur morte antequam Baptismum suscipiat. Talis autem sine Baptismo actuali salutem consequi potest, propter desiderium Baptismi, quod procedit ex fide per dilectionem operante, per quam Deus interius hominem sanctificat, cuius potentia sacramentis visibilibus non alligatur. Unde Ambrosius dicit de Valentiniano, qui catechumenus mortuus fuit, quem regeneraturus eram, amisi, veruntamen ille gratiam quam poposcit, non amisit.I answer that, The sacrament or Baptism may be wanting to someone in two ways. First, both in reality and in desire; as is the case with those who neither are baptized, nor wished to be baptized: which clearly indicates contempt of the sacrament, in regard to those who have the use of the free-will. Consequently those to whom Baptism is wanting thus, cannot obtain salvation: since neither sacramentally nor mentally are they incorporated in Christ, through Whom alone can salvation be obtained. Secondly, the sacrament of Baptism may be wanting to anyone in reality but not in desire: for instance, when a man wishes to be baptized, but by some ill-chance he is forestalled by death before receiving Baptism. And such a man can obtain salvation without being actually baptized, on account of his desire for Baptism, which desire is the outcome of "faith that worketh by charity," whereby God, Whose power is not tied to visible sacraments, sanctifies man inwardly. Hence Ambrose says of Valentinian, who died while yet a catechumen: "I lost him whom I was to regenerate: but he did not lose the grace he prayed for."
 
Ad primum ergo dicendum quod, sicut dicitur I Reg. XVI, homines vident ea quae parent, dominus autem intuetur cor. Ille autem qui desiderat per Baptismum regenerari ex aqua et spiritu sancto, corde quidem regeneratus est, licet non corpore, sicut et apostolus dicit, Rom. II, quod circumcisio cordis est in spiritu, non in littera; cuius laus non ex hominibus, sed ex Deo est.Reply to Objection 1. As it is written (1 Samuel 16:7), "man seeth those things that appear, but the Lord beholdeth the heart." Now a man who desires to be "born again of water and the Holy Ghost" by Baptism, is regenerated in heart though not in body. thus the Apostle says (Romans 2:29) that "the circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter; whose praise is not of men but of God."
Ad secundum dicendum quod nullus pervenit ad vitam aeternam nisi absolutus ab omni culpa et reatu poenae. Quae quidem universalis absolutio fit in perceptione Baptismi, et in martyrio, propter quod dicitur quod in martyrio omnia sacramenta Baptismi complentur, scilicet quantum ad plenam liberationem a culpa et poena. Si quis ergo catechumenus sit habens desiderium Baptismi (quia aliter in bonis operibus non moreretur, quae non possunt esse sine fide per dilectionem operante), talis decedens non statim pervenit ad vitam aeternam, sed patietur poenam pro peccatis praeteritis, ipse tamen salvus erit sic quasi per ignem, ut dicitur I Cor. III.Reply to Objection 2. No man obtains eternal life unless he be free from all guilt and debt of punishment. Now this plenary absolution is given when a man receives Baptism, or suffers martyrdom: for which reason is it stated that martyrdom "contains all the sacramental virtue of Baptism," i.e. as to the full deliverance from guilt and punishment. Suppose, therefore, a catechumen to have the desire for Baptism (else he could not be said to die in his good works, which cannot be without "faith that worketh by charity"), such a one, were he to die, would not forthwith come to eternal life, but would suffer punishment for his past sins, "but he himself shall be saved, yet so as by fire" as is stated 1 Corinthians 3:15.
Ad tertium dicendum quod pro tanto dicitur sacramentum Baptismi esse de necessitate salutis, quia non potest esse hominis salus nisi saltem in voluntate habeatur, quae apud Deum reputatur pro facto.Reply to Objection 3. The sacrament of Baptism is said to be necessary for salvation in so far as man cannot be saved without, at least, Baptism of desire; "which, with God, counts for the deed" (Augustine, Enarr. in Ps. 57).
 
FonsSource
CORPUS THOMISTICUM : Sancti Thomae de Aquino Summa Theologiae : tertia pars a quaestione LXVI ad quaestionem LXXINew Advent : Summa Theologica : Question 68. Those who receive Baptism
 
Hic locum inveniHere I found the place
Baptism of Desire and the Council of Trent, An Open Letter to Br. André MICM
 
See also: No Contradiction Between No Salvation Outside the Church and Baptism of Desire (Revision Date: 12 July AD 2002, St. John Gualbert, Abbot, Ss. Nabor and Felix, Martyrs)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire