dimanche 9 octobre 2011

Is Lyndon LaRouche heel correkt over die Sahara?

Hij wil graag door uranium-reactoren een beetje water van de Middelmeer ondzouten om drink- en bewateringswater te hebben.

Ik vindt die idee temelijk leuk, zonder het uranium. Ik hoop water in salijnen in die diepden van die Sahara te transporteren maacht die ondzouting door zon en regen. En die transport in die Sahara (mee die salijnen) gaat ook door poldermolen en graachten in viele niveaux.

Hans-Georg Lundahl
Georges Pompidou/Beaubourg
9-X-2011

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire